2017.1.3

Přehled změn ve FlexiBee (9. 2. 2017)

Vylepšení:

  • V REST-API je umožněno filtrovat stavy účtů i podle ID účetního období novým URL parametrem idUcetniObdobi (např. idUcetniObdobi=3 nebo idUcetniObdobi=code:2016).
  • Pokud je smazán doklad, který se nepodařilo odeslat do EET, dojde i k vymazání navázané EET komunikace. S aktualizací na tuto verzi dojde i ke smazání stávajících záznamů o EET komunikaci, které nemají doklad.
  • Přidána možnost tisku uživatelských reportů i v jiných než standardních jazycích. Zkratky dalších jazyků (např: PL, RU) se zadávají do nově přidaného pole Přidané jazyky na panelu uživatelského reportu.
  • Doplněno zobrazování technických podrobností k některým dalším chybovým zprávám.

Opravy chyb:

  • Nefungovalo mazání některých záznamů nebo rušení vazeb, pokud bylo aktivní Changes API. Například nebylo možné mazat příkaz k úhradě nebo jeho položky, rezervace, spárování úhrad a další.
  • Pokud je na smlouvě nastaveno Ignorovat nastavení typu smlouvy, tak je toto nastavení opravdu ignorováno.