2017.1.4

Přehled změn ve FlexiBee (24. 2. 2017)

Nové funkce:

 • Nové importy z Excelu. Došlo k výraznému rozšíření možností importů z Excelu, kdy je nově možné importovat vydané i přijaté faktury, objednávky, nabídky a poptávky nebo pokladní, bankovní, interní a skladové doklady.
  K existujícím dokladům je navíc možné provést i import položek (vyjma interních dokladů), čehož lze využít k relativně snadné migraci dat z jiných systémů. Dalším příkladem využití nových importů může být načítání nepodporovaných bankovních výpisů ve formátu CSV, které lze prostřednictvím aplikace Excel snadno upravit do podoby importu bankovního dokladu. V neposlední řadě lze importy z Excelu využít ke hromadné změně dat.
  Nové importy dokladů je možné dokoupit k licenci formou doplňků.
 • Modul Prodejní kasa nyní podporuje komunikaci s platebním terminálem i pomocí protokolu TCP/IP.
 • Online odesílání příkazů k úhradě je povoleno pro slovenskou Fio banku.

Vylepšení:

 • Zlepšení použitelnosti okna Úhrada na prodejní kase, kde se při přepnutí na záložku KARTA automaticky přednastaví zbývající částka k úhradě. Navíc byly přidány klávesové zkratky Alt + K pro přepnutí na záložku KARTA a Alt + D pro akci Dokončit.
 • Bankovní formát Gemini XML nyní načítá element Extensions do pole Poznámka.

Opravy chyb:

 • Import skladových karet z Excelu nevytvořil příjemku pro naskladnění zboží, pokud se importovalo více než 1000 karet.
 • Opravy zpracování dat v importech z Excelu: ignorují se řídicí znaky nepřípustné pro XML a správně se interpretují prázdné buňky pro číselné a číselníkové hodnoty.
 • REST-API při exportu faktur do PDF, též jako součást odesílání faktur e-mailem, ignorovalo nastavení uživatelského reportu na typu dokladu.
 • Pro vlastnost idZaznamu evidence strom-cenik v REST-API bylo možné používat pouze interní identifikátory, ostatní typy identifikátorů nefungovaly.
 • Často nebylo možné obnovit zálohu větších firem s chybou nemožnosti získat exkluzivní zámek různých tabulek. Nastávala kolize s databázovým procesem pro automatickou údržbu dat (autovacuum).
 • Uzamčenou vydanou fakturu nebylo možné exportovat do formátu ISDOC.
 • Oprava ISPV v opačně nastavovaném příznaku pravidelného konta pracovní doby.
 • Výstup Oznámení nástupu pro OSSZ nevyplňoval druh činnosti „S“ v případě společníka či jednatele.
 • (Slovensko) Zamezení možnosti generování výstupu pro Intrastat ve formátu XLS.
 • Aktualizace datového formátu pro načítání výpisu plateb ve formátu SIPO (Česká Pošta, a.s.). Načtení nefungovalo pro neexistující údaj o variabilním čísle.
 • Oprava odesílání příkazů k úhradě ve formátu Pain.001, kdy nebyla zajištěna unikátnost identifikátorů položek, pokud bylo tentýž den odesíláno více příkazů.
 • Načítání bankovního výpisu ve formátu Gemini XML banky PPF, a.s. chybně plnilo kód banky protistrany.
 • Doplněno chybějící zaokrouhlení ve výpočtu kusové ceny výrobku při odesílání tržby do HW prodejní pokladny Elcom.
 • Do hromadných změn se již nezahrnují označené záznamy, které jsou skryté filtrací.
 • Detekce formátu souboru s certifikátem nerozpoznávala správně soubory s příponou uvedenou velkými písmeny.
 • Opravy drobných chyb v dialogu pro výběr firem ve zvětšování velikosti okna.