2017.2.5

Přehled změn ve FlexiBee (8. 1. 2018)

Nové funkce:

 • Přidána možnost zamykání PDF výstupů výplatních pásek pomocí hesla a přidán hromadný Export výplatních pásek do vybraného adresáře.
 • Do REST-API byla přidána možnost vytváření a rušení vazby ZDD. Nyní je možné vytvořený zálohový daňový doklad (ZDD) provázat s bankovním nebo pokladním dokladem uhrazujícím zálohu.
 • Do REST-API byla přidána možnost vzájemného vyrovnání pohledávek a závazků formou vzájemných zápočtů.

Vylepšení:

 • Rozšíření podpory EDI komunikace:
  • zprávy INVOIC je možné importovat do přijatých faktur,
  • zprávy DESADV je možné importovat do skladových příjemek.
 • V REST-API evidenci skladových karet byla přidána vlastnost Dostupné množství (dostupMj), která udává stav zásob bez požadavků a rezervací.
 • Klientská aplikace provádí při spouštění a stahování nové verze test konzistence souborů.

Údržba:

 • Na odběratelských smlouvách byla odstraněna volba Posílat upomínky a s ní související pole Po kolika dnech posílat upomínky. Funkčnost odesílání upomínek ze smluv není implementována.
 • Do dokumentace byla přidána kapitola Uživatelské transformace popisující ukládání a základní použití XSLT transformací.

Opravy chyb:

 • Uživatel bez práva zápisu nemá v Adresách firem zpřístupněné tlačítko Aktualizovat vše.
 • Opravena chyba kešování reportů, která způsobovala, že změna loga nebo podpisu v nastavení firmy nebo změna přílohy uživatelského reportu se nepromítala do tiskových sestav.
 • Na fakturu vydanou vytvořenou z uhrazené zálohy službou Vytvořit fakturu ze zálohy se přenáší i pole Číslo smlouvy, Číslo objednávky a Dodací list.
 • Přidána validace maximální délky (127 znaků) externích identifikátorů v REST-API.
 • Nastavení filtrace pro Výrobní čísla umožňuje zadávat výrobní čísla jak velkými, tak malými písmeny. Při vyhledávání se velikost písmen nerozlišuje.
 • Komponenta pro výběr hodnoty v Přehledech umožňuje nastavit nedefinovanou hodnotu, je-li podporována. Například filtraci pro konkrétní středisko je možné přepnout zpět na volbu „všechna střediska„.