Legislativní změny, vylepšení a další novinky ABRA FlexiBee ve verzi 2017.1

Nová verze účetního programu s číslem 2017.1. přináší mnoho novinek.
S nejdůležitějšími z nich Vás nyní chceme seznámit:

Legislativní změny:

  • Aktualizace výpočtu mezd pro rok 2017. Došlo k navýšení minimální hodinové mzdy a minimální měsíční mzdy. Byl aktualizován limit nároku na výplatu bonusu. Nové redukční hranice pro výpočet náhrad za nemoc. Změna hranice daňové uznatelnosti příspěvku zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění. Změna výše vyměřovacího základu zdravotního pojištění osob, pro které je plátcem pojištění stát.
  • Nové verze formulářů Výpočet daně a daňového zvýhodnění 2016 a Potvrzení o zdanitelných příjmech 2017 pro zálohovou i srážkovou daň.
  • Aktualizace číselníků pro Intrastat (CZ): kombinovaná nomenklatura (ze dne 5. 1. 2017) a kódy transakcí (ze dne 15. 1. 2017).

Vylepšení:

  • Pro snazší práci s EET v REST-API byla přidána do evidencí Faktura vydaná a Pokladní pohyb dopočítávané pole BKP (eetBkp).
  • Ve mzdovém výstupu pro OSSZ při tvorbě opravného ELDP je nyní možné zadat datum opravy do nově přidaného pole Oprava ELDP ze dne.

Údržba:

  • ABRA FlexiBee nyní vyžaduje ke startu minimálně Javu 7.
  • Aktualizace analytických účtů DPH pro nově vytvářené firmy s podvojným účetnictvím.

Opravy chyb:

  • Opravy chyb a vylepšení funkce EET.
  • Pokud je v nastavení zaměstnance na kartě Parametry mzdy — Základní údaje nastaveno pole Způsob platby na hodnotu Pokladnou, tak se nyní toto nastavení respektuje při vytváření ostatních závazků. V takovém případě má závazek formu úhrady Hotově, není zde vyplněno bankovní spojení a nenabízí se pro vytvoření příkazu k úhradě. Doporučujeme zkontrolovat správnost nastavení Způsobu platby v personalistice.
  • Oprava skladových rezervací, kdy mohly do rezervací nečekaně vstupovat i Vydané nabídky.

Prostudovat přehled verzí ABRA FlexiBee 2017