2020.1.0.15

Přehled změn ve FlexiBee (21. 4. 2020)

Opravy chyb

  • Realizace objednávek v API nefungovala při použitá JSON formátu. Nebylo možné identifikovat položky k realizaci a vždy se vracela chyba: „Nezvolili jste žádné položky pro realizaci.“
  • Služba Vytvořit fakturu z uhrazených záloh v modulech Banka a Pokladna končila interní chybou aplikace.