2020.2.6

Přehled změn ve FlexiBee (22. 9. 2020)

Legislativa

  • Výpočet mezd ověřuje od měsíce září vypnutí volby prominutí sociálního pojištění za firmu. Pokud je prominutí na některém úvazku aktivní, dojde k přerušení výpočtu.