2020.2.4

Přehled změn ve FlexiBee (3. 8. 2020)

Opravy chyb

  • Mzdy – výpočet: Oprava výpočtu prominutí sociálního pojištění (SP) za firmu v případě, kdy bylo prominutí SP zapnuté na jiném než standardním pracovním poměru (např. DPP překračující hranici 10.000 Kč).
  • Mzdy – výpočet: Oprava chybného zaokrouhlení SP za firmu v případě, že bylo počítáno snížené SP.
  • Mzdy – výstup: Údaje o způsobu výplaty mzdy, v PDF příloze k žádosti o dávku, se tisknou jen v případě nemoci. Stejné chování bylo i v případě XML výstupu.
  • Opravy služby Hotovostní úhrada
    • Služba v klientské aplikaci přestala aktualizovat pole Forma úhrady na uhrazovaném dokladu formou úhrady z vytvářeného dokladu.
    • API a webové rozhraní měnilo při hotovostní úhradě zaokrouhlení existujícího uhrazovaného dokladu.
  • V API nefungoval v některých případech export dat se zahrnutím relace „uzivatelske-vazby“ (query parametr relations).
  • V případě příkazů k úhradě pro banku Moneta odstraňujeme z popisu pomlčky, které způsobovaly neplatnost souboru s příkazem.