2020.2.5.4

Přehled změn ve FlexiBee (11. 9. 2020)

Vylepšení

  • Významné zrychlení aktualizace odpočtů majetku při přidávání nebo změně účetního období. Byl zlepšen také dialog průběhu operace, který nyní zobrazuje reálný průběh a odhadovaný čas a nově je možné operaci přerušit.