2020.2.2.1

Přehled změn ve FlexiBee (15. 7. 2020)

Opravy chyb

  • Pokud se neuplatňuje prominutí SP za firmu bylo XML pro PVPOJ vygenerováno chybně (obsahovalo přebytečný element).
  • Opravena chybná výše vyměřovacího základu pro platbu pojistného státem z 11.067 Kč na 11.607 Kč.