2020.3.0.3

Přehled změn v ABRA Flexi (16. 11. 2020):

Údržba

  • Prodloužení délky RSA klíče generovaného self-signed SSL certifikátu na 2048 bitů.

Opravy chyb

  • Odstraněno vzájemné odhlašování uživatelů pro https://demo.flexibee.eu/.
  • Výskyt chyb při importu dat ve formátu XLS v klientské aplikaci mohl způsobit chybu aplikace.
  • Oprava validace čísla rozhodnutí při importu souboru eNeschopenky.
  • Umožněna současná práce uživatele v klientské aplikaci a webovém rozhraní.
  • Odesílání upomínek e-mailem interní službou Upomínka způsobovalo chybu aplikace.