2020.2.5

Přehled změn ve FlexiBee (13. 8. 2020)

Nové funkce

  • Pro import faktur z EDI (typ zprávy INVOIC) lze pokročilým parametrem paramEDIImportLINEanNepovinny povolit import položek, které nemají uveden EAN kód.

Vylepšení

  • Do výstupu Stav majetku k datu byly přidány hodnoty Poslední daňový odpis a Poslední účetní odpis.

Opravy chyb

  • Ve formuláři ELDP se v případě dlouhodobého OČR a dlouhodobého ošetřovného vykazovala chybně doba ve dnech a v označení jednotlivých měsíců. Dny těchto nepřítomností se chybně nepočítali jako dny trvání pojištění.
  • EET kontrola neodeslaných dokladů zohledňuje uživatelská práva a upozorňuje pouze na doklady, ke kterým má uživatel přístup.
  • Vyvolání uživatelského dotazu s nevyplněným nepovinným parametrem způsobovalo chybu aplikace.
  • Opraven přepočet nákupní ceny na položce dokladu v API, pokud se importem mění některá z vlastností ovlivňující cenu.
  • API a nové webové rozhraní neumožňovalo vložit do příkazu k úhradě (evidence /prikaz-k-uhrade) více uhrazovaných dokladů najednou. Zobrazila se chybová zpráva: „Tento doklad nelze do příkazu vložit.“
  • Při tvorbě položek dokladů v novém webovém rozhraní se uplatňovala cenotvorba pouze pro první nově zadávanou položku.