2020.3.0.8

Přehled změn v ABRA Flexi (15. 12. 2020):

Nové funkce

  • Verze nastavuje nové Flexi webové rozhraní jako výchozí pro licence, které jej podporují. Návrat do starého webového rozhraní je možný, po přihlášení, změnou cesty v URL adrese na „/c“ (např. demo.flexibee.eu/c).

Opravy chyb

  • Při hromadné změně bankovního dokladu může vzniknout položka korekce kurzového rozdílu pro navázaný doklad odpočtu zálohy.
  • V API docházelo k chybné aktualizaci množství na položce poplatku při aktualizaci množství na hlavní položce.
  • Oprava odesílání e-mailů ze mzdových výstupů.
  • Oprava přístupnosti polí na formuláři bankovního dokladu po stisku tlačítka Uložit a nový.
  • Ošetřeno vytváření dokladových vazeb, kdy ojediněle vznikala vazba na neexistující záznam.
  • Podpora obnovování záloh v novější verzi zálohy PGDMP verze 1.13 na operačním systému macOS.