2020.1.0.9

Přehled změn ve FlexiBee (17. 3. 2020)

Vylepšení:

 • Ve verzi 2020.1.0 přidané číselné pole „Číslo X“ na mzdové složky bylo pojmenováno výstižněji „Částka přesně“.

Opravy chyb:

 • Tiskový report Inventarizace pohledávek a závazků dostupný přes službu Výpočet stav úhrad k datu u některých dokladových evidencí:
  • oprava zobrazení názvu firmy v adrese příjemce,
  • doplnění překladu do slovenštiny.
 • Mzdové XML výstupy pro OSSZ:
  • NEMPRIPříloha k žádosti o nemocenské, …
   • chybně uváděný název OSSZ (překročení max. dovolené délky názvu),
   • chybně uváděné datum převedení na jinou práci.
  • HZUPNHlášení zaměstnavatele o ukončení prac. neschopnosti
   • chybným způsobem uvedený počet odpracovaných hodin a pracovní doba v poslední den nepřítomnosti.