2020.2.0.6

Přehled změn ve FlexiBee (11. 5. 2020)

Vylepšení

  • Načtení bankovního výpisu ve formátu Citibank Direct načítá z položek výpisu také název účtu protistrany. Vyplňuje se na hlavičku bankovního dokladu jako Název firmy.

Opravy chyb

  • Analýza nákupu / prodeje zohledňuje pokročilá přístupová práva viditelnosti dat v případě provádění analýzy za všechna střediska.
  • Pole pro výběr záznamu z Ceníku umožňují zvolit ceník s kódem delším než 20 znaků.
  • Při použití rychlé filtrace na ceníku dle Stavu skladu v kombinaci s dalším filtrem (nebo opětovným načtením dat) mohlo dojít k odfiltrování všech dat.
  • Tržba odesílaná na platební terminál mohla být v některých případech nižší o jeden halíř.