2020.2.0.7

Přehled změn ve FlexiBee (26. 5. 2020)

Vylepšení

 • Všeobecné zrychlení v načítání dat spojující data z více evidencí (např. přehledy položek dokladů, účetní deník, vazby dokladů, …).

Údržba

 • Doplněn anglický a německý překlad sestavy Inventarizace pohledávek a závazků.

Opravy chyb

 • V některých případech mohla vzniknout na dokladech zaokrouhlovací položka bez vyplněné sazby DPH.
 • Oprava výpočtu mezd, kdy při výpočtu prostojů byla výsledná částka větší o 1 Kč.
 • Výpočet mezd v případě prostojů ve svátek nebyl správně. Vzniklou situaci bylo nutné manuálně korigovat.
 • Oprava párování plateb v API při párování záporné úhrady. (Párování se zápornou úhradou je nutné povolit pokročilým parametrem parovaniZaporneUhradyPovoleno.)
 • Služby Vytvořit přeplatek a Uhradit z přeplatků v bance a pokladně často končily v případě pokladny databázovou chybou a bylo nutné je zopakovat.
 • Při vytvoření elektronické příkazu k úhradě a jeho neúspěšnému odeslání, je uživatel dotázán, zda se má příkaz označit jako odeslaný.
 • V API nefungoval export dat z evidence /ucetni-denik, pokud v něm byla obsažena data z evidencí Majetek a nebo Leasing.
 • Mapování skladů se chybně uplatňovalo i při kontrole skladové dostupnosti položky, která byla vydávána jednotlivě.
 • Odstraněno zpomalení realizace objednávek a tvorby skladových dokladů způsobené optimalizacemi pro sady a komplety v předchozích verzí.