2020.2.0

Přehled změn ve FlexiBee (24. 4. 2020)

Legislativa

 • (Slovensko) Aktualizace číselníku Řádky přiznání DPH podle novely zákona o DPH pro rok 2020.
 • (Slovensko) Oprava popisu pole „Dátum daňovej povinnosti“ (Datum uskutečnění zdanitelného plnění) na „Dátum dodania“ (Datum dodání) na dokladech faktur a zjednodušených daňových dokladech. Změna se řídí Státem DPH na dokladu pro Slovensko.

Nové funkce

 • REST API nově umožňuje také import faktur ve formátu ISDOC. Pro více informací viz Podporované formáty.

Vylepšení

 • Mapování skladů, doposud používané pro kusovníky, je nyní plně podporováno i pro skladové pohyby sad a kompletů.
 • Do exportovaných ISDOC souborů dobropisů se přidává reference na dobropisovaný doklad (pokud existuje).
 • Prodloužení maximální délky vlastnosti Kód/zkratka ceníku z 20 na 30 znaků.
 • Přeplatky nebo zbytky vzniklé při párování plateb se nadále vážou pouze na uhrazující doklady (banky). Redundantní vazby na uhrazované doklady (faktury) byly zrušeny:
  • Úhrada přeplatku mezi fakturou a závazkem (pohledávkou)
  • Úhrada zbytku mezi fakturou a zbytkem (interní doklad)
 • Tisková sestava Výplata mezd – Podpisový arch v menu Zaměstnanci / Aktualizace mezd je nyní dostupná v základní a rozšířené verzi:
  • Základní verze neobsahuje informace o odpracovaných hodinách a výši mzdy.
  • Rozšířená verze má původní rozsah.
 • URL odkazy v informačním dialogu o dostupnosti nové verze při spuštění aplikace jsou nyní klikatelné.
 • V okně Výběr výrobních čísel se načtené výrobní číslo pomocí čtečky čárových kódů rovnou přesune mezi vybraná čísla. Doposud čtečka načtené číslo pouze označila.
 • Zrychlení překreslování tabulky s přehledem položek dokladů při zobrazování vysokého počtu záznamů.
 • Zrychlení REST API služeb Aktualizace skladových požadavků na výdej a Realizace objednávky.

Údržba

 • Změna výchozí hodnoty volby autoUpgrade v konfiguraci serveru na hodnotu true. K aktualizaci databází všech účtovaných firem, tak dojde již během startování serveru.

Opravy chyb

 • Prodejní cena s (bez) DPH záznamu v Ceníku se nyní počítá a zaokrouhluje v tabulkovém pohledu ze zadané ceny bez (s) DPH stejným způsobem jako na editačním formuláři. Dříve se mohla vypočtená hodnota lišit pro ceny zadané s přesností na více než 2 desetinná místa.
 • Zaškrtnutí příznaku Spárováno u spárovaných záporných příjmových dokladů v modulu Peníze.
 • Online stahování výpisů z Fio banky si nyní poradí s bílými znaky (mezerami) v tokenu.
 • Upraven import a export dobropisů ve formátu ISDOC, aby byl v souladu s obecnou implementací formátu.
 • Vytváření dokladu v API s příjmem zboží na sklad neprovádělo aktualizaci nákupní ceny na Ceníku.