2020.1.0.5

Přehled změn ve FlexiBee (17. 2. 2020)

Vylepšení:

 • Zlepšení podpory pro tisk starších uživatelských reportů. Pokud selže tisk reportu pomocí nové knihovny JasperReports 6.11, aktivuje se automaticky tzv. režim kompatibility, kdy dochází on-line při tisku k převodu reportu do nové verze.
  • Převod probíhá na úrovni kompilované podoby reportu a nemusí být 100%! Doporučujeme kontrolu funkčnosti všech uživatelských reportů a v případě potíží jejich převod ze zdrojové podoby pomocí nového Jaspersoft Studio.
  • Jedná se o dočasné řešení pro usnadnění přechodu na novou verzi tiskové knihovny. Veškeré potíže s tisky nám prosím ohlaste na technické podpoře.
  • Pokud budou výsledky automatické konverze reportů uspokojivé, implementujeme v některé z příštích verzí FlexiBee zpětnou aktualizaci reportu v databázi.
Chybový výpis v terminálu informující o rekompilaci reportu.

Údržba:

Opravy chyb:

 • Ladění tisků po aktualizaci na JasperReports 6.11:
  • tisk reportů obsahující čárové kódy končil chybou „Nepodařilo se vytisknout tiskovou sestavu…“,
  • vyřešeno občasné mizení nadpisu na některých účetních výstupech (např. Obratová předvaha) na operačním systému MS Windows.
 • Oprava chybných částek při fakturaci kompletu z objednávky přijaté, pokud probíhá nejdříve vyskladnění kompletu a fakturace až následně. Zahrnutím výdejek do faktury se na výsledné faktuře zobrazily jednotlivé položky a navíc každá za cenu kompletu.
 • Import bankovních výpisů ve formátu XML (např. Gemini XML banky PPF) způsoboval chybu aplikace.