2020.2.3

Přehled změn ve FlexiBee (17. 7. 2020)

Nové funkce

 • Přidána podpora pro import EDI faktur v cizí měně.
  • Z řádku HDR se načítá měna a její kurz (pokud kurz není uveden, převezme se z číselníku podle nastavení firmy)
  • Nově se načítá řádek ERT se sumami v domácí měně. Pokud sumy neodpovídají vypočteným sumám (sumy v měně / kurz) vznikne dorovnávací položka.
 • Přidána služba, která kontroluje, jestli mají všichni zaměstnanci s mimořádnými odměnami v předchozím kvartálu nastavenou pomocnou složku odměny za více měsíců.

Vylepšení

 • Při importu dokladu v cizí měně se vypočte kurz dle uvedených částek v domácí (DM) a cizí měně (CM). Dochází k těmto změnám chování v API:
  • Pokud je zadaný kurz, tak ho v žádném případě neměníme.
  • Pokud není zadaný kurz, ale lze ho vypočítat ze zadaných částek v CM a DM, tak se kurz vypočte a nestahuje se z ČNB.
  • Pokud je zadaný kurz, ale neodpovídá poměrům (kurzům) zadaných částek v CM a DM, tak se kurz nepřepočítává, ale požadavek končí s chybou 400.
  • Zpřesnění chybových hlášek.

Opravy chyb

 • Při zrušení výpočtu mezd docházelo ke smazání pomocných složek s poměrnou částí mimořádné odměny – složky mají vliv na pracovně právní průměr. Případné doplnění těchto pomocných složek do mezd v právě počítaném čtvrtletí.
 • Pokud se na položce dokladu mění vlastnost mající vliv na hodnotu nákupní ceny, provede se přepočet.
 • Nefungovalo skenování příloh na macOS 10.15.4 a novějším.
 • Na prodejní kase mohla vzniknou neočekávaná úhrada pro vrácení. Nechtěnou úhradu je možné manuálně smazat v seznamu úhrad.
 • Nebylo možné smazat položku odpočtu pokud je firma neplátce DPH.