2020.2.2

Přehled změn ve FlexiBee (2. 7. 2020)

Legislativa

  • Přidána podpora pro zákon č. 300/2020 Sb. o prominutí sociálního pojištění (SP) některým zaměstnavatelům. V nastavení pracovního poměru (PP) byla přidána volba „Prominutí SP za firmu“ (karta Úvazek), které zapíná aplikaci zákona. Pro správnou funkčnost je třeba mít nastavení PP platné od 1. v měsíci, kdy se má zákon aplikovat. V Personalistice přibyly služby pro hromadné nastavení PP: Zapnout / Vypnout prominutí SP za firmu.

Videonávod k tomuto tématu:

  • Nová verze PDF a XML formuláře Přehled o výši pojistného (PVPOJ2020) pro podání za období červen až srpen 2020.
  • S platností od 1. 6. 2020 byla změněna výše vyměřovacího základu pro platbu pojistného státem z 7.903 Kč na 11.607 Kč.
  • V období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 dochází v Německu k dočasnému snížení sazeb DPH (z 19 na 16 % a ze 7 na 5 %).