2020.2.1

Přehled změn ve FlexiBee (15. 6. 2020)

Nové funkce

 • Služba Hotovostní úhrada podporuje zaokrouhlování částek dle parametrů zaokrouhlení ze zvoleného typu dokladu (resp. formy úhrady). Průvodce umožňuje zvolit zaúčtování rozdílu podobně jako služby pro spojení úhrady.
 • Služba Automatická tvorba spojení úhrady (též v pokročilé variantě) omezuje párování úhrad faktur na vybrané účetní období: aktuální, aktuální a předchozí, všechna. Přibyla volba pro zaúčtování rozdílu.
  • Omezení je možné použít také v API, kde kompletně přibyla možnost parametrizace automatického párování.
  • V případě pokročilé varianty automatického párování lze ovlivnit období pokročilým parametrem paramParovaniUhradOmezeniObdobiDrgn a hodnotami: aktualni, aktualni-predchozi (výchozí pro aplikaci), vsechna (výchozí pro API).

Vylepšení

 • Vylepšení rozložení formuláře dokladů
  • Je upraven vzhled hlavičky všech dokladů. Došlo k rozšíření okna o 20%.
  • Díky tomu je hlavička dokladu přehlednější a uživatel se lépe orientuje. Je více místa na vstupní prvky a jejich popisky. Změna je znát zejména u operačních systémů linux a macOS.
  • Pozice a pořadí polí v záložkách je zachováno. Výjimku tvoří pouze datum zaúčtování, který je přesunut ze záložky Účtování do záložky Hlavní.
  • Ukázka změny:
 • Zlepšení použitelnosti a prevence typických problémů v EET:
  • Rozdělení evidence pro certifikáty na EET certifikáty a Certifikáty.
  • Při importu se kontrolují vlastnosti certifikátu (platnost, DIČ).
  • FlexiBee upozorňuje na blížící se expiraci EET certifikátu.
  • Při chybě odeslání se odkazuje na seznam nejčastějších chyb.
  • Kontrola neodeslaných tržeb se nyní provádí až při odhlášení uživatele.
 • Vylepšení funkce odesílání bankovních příkazů:
  • Upozornění na chybějící token se zobrazuje pouze, pokud to má smysl (Fio banka a licence dovoluje online komunikaci).
  • Při nevyplněném tokenu pro odesílání se příkaz rovnou označuje za odeslaný bez dotazovacího dialogu (výsledný dialog upozorňuje, že došlo pouze k vygenerování souboru s příkazem).
  • Aplikace již mylně neinformuje, že došlo k online odeslání příkazu, pokud se tak nestalo.
  • Pokud online komunikace proběhla s upozorněním ze strany banky, zobrazí se toto upozornění ve výsledném dialogu.
 • Export faktur ve formátu EDI byl doplněn o údaje bankovního spojení (pole IBAN a BIC).
 • Importem příloh v API lze měnit hodnotu pole Velikost pokud se jedná o přílohu typu URL odkaz na internet nebo soubor. Import také nastavuje korektně Typ přílohy stejně jako klientská aplikace.
 • Průvodce platby na Prodejní kase lépe zpracovává kombinace více různých forem úhrady s ohledem na zaokrouhlení výsledné částky (například hotově + kartou => setiny nebo hotově + stravenky => jednotky). Dříve se v takovém případě použilo zaokrouhlení nastavené na dokladu. Záložky s formou úhrady mají nyní vždy přiřazenou klávesovou zkratku.

Údržba

 • Oprava názvů položek menu ve slovenském jazyce v sekci Peníze / Typy dokladů.

Opravy chyb

 • Při spojování záporného dokladu v cizí měně s kladnou úhradou v domácí měně se v případě převzetí cizí měny z uhrazovaného dokladu předvyplnila chybně záporná částka.
 • Při zadání zpětného lomítka do pole Zkratka nebo do našeptávače záznamu (např. výběr ceníku) docházelo k chybě.
 • Spolehlivější řízení komunikace s terminálem. Existovala situace, kdy aplikace nerozpoznala chybu, dialog komunikace se neuzavřel a aplikaci bylo nutné násilně ukončit.
 • Přidává podporu pro filtrování Ceníku v API podle vlastností Prodejní cena bez DPH a Prodejní cena vč. DPH.
 • Při fakturaci zboží s poplatkem se položce poplatku přidělilo stejné číslo jako položce se zbožím.
 • Při fakturaci sady mohlo dojít k chybě: “_U této ceníkové položky se nemají evidovat výrobní čísla._“ Problém se projevil při vytvoření faktury z výdejky.
 • Realizace objednávek v API nezpracovala seznam výrobních čísel v případě JSON formátu. Pokud byla zadána výrobní čísla (vyrobniCisla), tak nebylo možné vynechat údaj o realizovaném množství (mj).
 • Při fakturaci smluv mohlo dojít ke spárování výdajového peněžního dokladu s vydanou fakturou, pokud bylo v nastavení typu faktury povoleno ‚Automaticky hradit nezaúčtovanými přeplatky v bance a pokladně‘.