2020.3.0.4

Přehled změn v ABRA Flexi (24. 11. 2020):

Vylepšení

 • Import EDI souboru v API nyní respektuje typu dokladů z nastavení firmy. Primárně používá typy dokladů pro EDI, pokud nejsou uvedené, tak odpovídající typy dokladů pro automatickou generaci.

Opravy chyb

 • Oprava zaúčtování prodejek v prodejní kase, kdy se vlivem malých nepřesností při zaokrouhlení, mohla zobrazit chybová zpráva:
  • Následující doklady mají nastaveny platby na větší částku, než je částka dokladu.
 • V účetním výstupu Kontrolní hlášení DPH docházelo při řazení výstupu podle sloupce Řádek kon. hl. (výsl.) k chybě aplikace.
 • Oprava ukončování klientské aplikace, kdy i po uzavření hlavního okna, zůstal v systému běžet Java proces.
 • Na položkových evidencí v API způsobovalo řazení podle sloupce sumCelkem interní chybu aplikace.
 • Nebylo možné smazat zálohovou fakturu nebo vydanou objednávku vytvořenou v obchodním kolečku z přijaté objednávky.
 • Oprava kontroly vstupu desetinných čísel, kdy čísla uvnitř intervalu -1,0 až 1,0 byla považována u povinných polí za nulový vstup. Zobrazovala se chyba například: Hodnota ‚Množství‘ musí být nenulová.
 • Při vyřazení majetku se dotazujeme zda přegenerovat účetní odpisy.
 • Oprava síťových parametrů serveru pro bezproblémové odesílání požadavků.
 • Odesílání dokladu mailem tlačítkem na toolbaru nerespektovalo nastavené tiskové sestavy na typu dokladu.
 • Opravuje transakční režim importu atomic=“false“ při importu XML v klientské aplikaci.
 • Bezprostředně po překlopení přijaté objednávky do vydané faktury se v nástrojové liště nezobrazilo tlačítko pro odeslání mailem.