2020.1.0.4

Přehled změn ve FlexiBee (10. 2. 2020)

Opravy chyb:

 • Opraveny chybějící texty v tiskových výstupech, ke kterým mohlo dojít na Windows 7/8/10 po aktualizaci Javy:
  • Problém byl vyřešen aktualizací zastaralé knihovny pro tisky JasperReports Library verze 4.7 (z roku 2012) na aktuální verzi 6.11. Nová verze přináší kromě moderního návrháře tiskových sestav Jaspersoft Studio také užitečnou možnost automatického přizpůsobení velikosti písma, která zabraňuje mizení textu.
  • Bohužel nová verze knihovny není plně zpětně kompatibilní se stávajícími uživatelskými reporty a je velmi pravděpodobné, že tisk skončí chybou aplikace: „Nepodařilo se vytisknout tiskovou sestavu. V reportu se vyskytla chyba. Kontaktuje výrobce reportu.“
  • Před nasazením verze do provozu doporučujeme zkontrolovat všechny používané tiskové sestavy! V případě uživatelských reportů si prosím v předstihu zajistěte od dodavatele aktualizaci pro JasperReports verze 6.11.
 • Oprava otevření firmy na macOS při spuštění nového okna aplikace pomocí Výběr firmy v novém okně.
 • Ve výkazu MOSS se hodnoty faktur v měně EUR nepřepočítávají z hodnoty v domácí měně směnným kurzem ECB a zůstávají, jak jsou na faktuře.
 • Opravy chyb při práci se soubory ve formátu ISDOC:
  • Export faktur do ISDOC vytvářel nevalidní soubory díky chybně uvedeným odkazům na přílohy.
  • Lze importovat i soubory, které mají méně obvyklé uspořádání dat v části s digitálním podpisem souboru (element <X509Data>).
 • Opravena chyba aplikace, která nastávala na některých místech při ukládání uživatelsky nastaveného řazení sloupců. Například na formuláři Výběr výrobních čísel.
 • Ošetření chyby aplikace, která mohla nastat při generování tiskového výstupu Příloha k žádosti o nemocenské. Nyní se zobrazí chybová zpráva „U zaměstnance není zadán způsob platby“.
 • Oprava zobrazení částek sociálního pojištění odváděného za firmu v Rekapitulaci mzdových složek a souvisejících tiskových reportů.
 • Ošetření chybového stavu aplikace při zadávání konce nepřítomnosti případným zobrazením chybové zprávy „Musí být vyplněn datum ukončení“.
 • Opravena funkce tlačítka Otevřít doklad na liště záložky Položky příjemky/výdejky okna Skladové karty.
 • Vytváření QR kódu na fakturách pro QR platbu nyní nepřekračuje maximální délku jednotlivých datových částí.