2020.3.1

Přehled změn v ABRA Flexi (26. 1. 2021):

Legislativa

 • Byl přidán nový řádek DPH pro Slovensko: 013-014, 020-021 – Odpočítanie daně pri trojstrannom obchode podľa § 49 až § 51.
 • Slovenská legislativa: pro uskutečněná plnění přidán nový řádek DPH Príjmy bez vplyvu na DPH vstupujúce do Súhrnného výkazu. Položky s tímto řádkem budou vstupovat jen do Souhrnného výkazu, do Přiznání DPH ani do Kontrolního výkazu vstupovat nebudou.
 • V případě státu DPH Slovensko a předpisu zaúčtování PDP doplněn předvýběr řádku DPH a řádku Kontrolního hlášení.
 • Byl přidán nový řádek DPH pro Slovensko 015, 017 – ne SH – jedná se o kopii 015, 017, která ale nevstupuje do Souhrnného hlášení.

Nové funkce

 • Export faktur do EDI nově podporuje faktury v cizí měně.
 • Nové služby v API:
  • inicializace nového účetního období
   • /inicializace-noveho-obdobi.json?ucetniObdobi=code:2020&ucetOtv=…
  • služby pro inventury
   • /inventura/{id}/aktualizuj-stavy
   • /inventura/{id}/vygeneruj-doklady.json?typDoklId=code:STANDARD
  • položky dokladu byly doplněny o vlastnosti stavSkladu a rezervovano
 • Při obnovení zálohy v režimu Obnovení testovací firmy je možné vynechat obnovení žurnálu a historii změn Changes API.

Vylepšení

 • Vyladění rozložení textu na sestavě Inventarizace pohledávek a závazků v anglické a především německé jazykové verzi.
 • Změna importu sazeb DPH v API:
  • Pokud je při importu položky uvedena libovolná vlastnost typSzbDphK, szbDph, sazbaDph a nebo jejich kombinace, musí identifikovat existující sazbu DPH. V případě více možností je zvolena nejblíže platná sazba. Zbývající neuvedené vlastnosti jsou nastaveny na odpovídající hodnoty.
  • Při aktualizaci sazby DPH nyní vždy dochází k přepočtu částek položky.
  • Import, při uvedení více vlastností typSzbDphK, szbDph, sazbaDph současně a ty jsou vzájemně nekonzistentní, není dovolen.
 • Import EDI INVOIC a ISDOC nerespektoval volbu Datum pro plnění data Uplatnit zdaň. pl. v nastavení firmy – modul Nákup.
 • Pokud je na faktuře vyplněno číslo došlé, použije se v ISDOC jako číslo objednávky. Hodnota na faktuře má přednost před hodnotou na navázané objednávce.
 • XML pro kontrolní hlášení vystavené přes API obsahuje datum vyhotovení.
 • Robustnější zpracování požadavků na serveru. Server byl náchylný na zahlcení, pokud se souběžně navazovalo 8 zabezpečených HTTPS spojení. Tento limit byl zrušen o navázání spojení se starají pracovní vlákna, kterých je vysoký počet. V případě potíží lze navíc embedovaný Jetty server lépe konfigurovat prostřednictvím flexibee-server.xml.
 • Mailové šablony v jazyce FTL řeší formátování datumů.
 • Upřesnění popisu chyb při importu z Excelu o souřadnice chybné buňky. Například: Řádek 0, sloupec A – Specified named range ‚DokumentA‘ does not exist in the current workbook.

Údržba

 • Úprava textu pro typ ceny „včetně DPH (přesně)“ na “včetně DPH“.

Opravy chyb

 • Navazující editace mzdových složek při přecházení na následující záznam bez uzavření editačního formuláře mohla být přerušena interní chybou aplikace.
 • Při cizoměnové záporné úhradě dobropisu v domácí měně vznikal nesmyslný kurzový rozdíl. Navíc za podmínek, že se zachovala měna uhrazujícího dokladu a jednalo se o plnou úhradu.
 • Vytváření nového záznamu v ceníku používalo pro příznak “skladove” naposledy nastavenou hodnotu pro aktuálního uživatele. Toto chování bylo v API zrušeno pro svou “náhodnost” a zůstává pouze pro uživatele klientské aplikace.
 • Částky v ISDOC se zapisují s adekvátním počtem desetinných míst.
 • Uživatel s přístupem „pouze pro čtení“ mohl v nastavení firmy měnit některé volby (typ osoby, logo a razítko, metodu oceňování skladu, režim rezervací, prefix EAN čtečky).
 • Při výběru ceníku s balením na položce dokladu dostává fokus pole Balení, stejně jako tomu bylo do verze 2020.2.6.
 • V aplikaci nebylo možné importovat certifikáty v souborech s příponou .pem.
 • Automatické vytváření databáze „centralServer“ při startu serveru selhalo, pokud měl server v konfiguraci nastaveného jinak pojmenovaného databázového uživatele. Skript pro vytvoření databáze se pevně odkazoval na „dba“ uživatele.
 • Opravy fakturace objednávek přijatých službami Vytvořit vydanou fakturu a Fakturace objednávky:
  • Fakturace končila chybou, pokud objednávka obsahovala slevu a fakturaci předcházelo vyskladnění zboží.
  • Při fakturaci s odpočtem zálohy se na faktuře nenastavoval stav kompletního uhrazení.
 • Oprava výběru mailové šablony na typu dokladu.
 • Oprava nabízených sazeb DPH na položce dokladu v případě, že Stát DPH na dokladu není tuzemsko. Pod čarou se chybně nabízely tuzemské sazby DPH, ale správně zde měly být historické sazby z daného státu DPH, které jsou zapotřebí například při tvorbě dobropisu.