2020.1.0

Přehled změn ve FlexiBee (20. 1. 2020)

Legislativa:

 • Aktualizace výpočtu mezd pro rok 2020:
  • Zvýšení všeobecného vyměřovacího základu na 32.510 Kč a s tím související zvýšení solidární daně a zvýšení maximálního vyměřovacího základu sociálního pojištění na 1.672.080 Kč.
  • Změněna výše vyměřovacího základu zdravotního pojištění osob, pro které je plátcem pojištění stát. Nová výše je pro ZTP 7.903 Kč.
  • Nové redukční hranice pro výpočet náhrad za nemoc. Došlo k navýšení minimální hodinové mzdy a minimální měsíční mzdy na 14.600 Kč (ovlivňuje dopočet ZP, nárok na výplatu bonusu a příplatek za prostředí).
 • Aktualizace mzdových formulářů a výstupů:
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech pro rok 2020 pro zálohovou (MFin 5460 – vzor č. 28) i srážkovou daň (MFin 5460/A – vzor č. 7),
  • Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2019 (MFin 5460/1 – vzor č. 24),
  • nová verze PDF a XML výstupu Příloha k žádosti o dávku 2020 (NEMPRI20),
  • nový XML výstup Hlášení zaměstnavatele o ukončení nemoci (HZUPN20).
 • Podpora pro eNeschopenky:
  • Aktuální verze FlexiBee přináší základní podporu eNeschopenek v podobě výše uvedených výstupů Příloha k žádosti o dávku a Hlášení zaměstnavatele o ukončení nemoci, kterými lze vygenerovat potřebné XML soubory pro odeslání do datové schránky nebo k nahrání na ePortál ČSSZ.

Vylepšení:

 • Import přes REST API (nebo XML importér) ukládá prázdné řetězce jako null (nedefinovanou hodnotu). Dochází ke zlepšení chování při zpětném importu exportovaných dat.
 • Licencím pro účetní kanceláře se odkládá upozornění a následná omezení přístupu po skončení platnosti pronájmu proti normálním licencím o 7 dnů.

Opravy chyb:

 • Výběr firmy v novém okně:
  • Oprava cyklického otevírání přihlašovacího okna při přihlašování z klientské aplikace, která má jinou verzi, než je verze na serveru.
  • V přihlašovacím okně se použije uživatel, který byl přihlášen v aplikaci, ze které byl Výběr firmy v novém okně spuštěn.
 • Oprava výpočtu pojistného v případě souběhu více Dohod o provedení práce. Výpočet pojistného při překročení 10.000 Kč je nyní podmíněn celkovým součtem dohod a nikoliv výší dohod jednotlivě.
 • Zpřesnění výpočtu mezd a sociálního pojištění. V ojedinělých případech mohlo docházet k nepřesnosti v zaokrouhlení, tj. k chybě do výše 1 Kč.
 • Oprava zaokrouhlování sociálního pojištění na mzdových výstupech:
  • Výplatní páska – SP se zaokrouhluje nahoru na celé Kč stejně jako na Mzdovém listu,
  • Přehled sociálního pojištění – SP za firmu a celkový součet se zobrazují s přesností na 3 desetinná místa.
 • Doplněn nekompletní import bankovních výpisů ve formátu Multicash banky Expobank (variabilní, konstantní a specifický symbol).
 • Opraven REST API dotaz na zakázky s relací na položky: “.../zakazka.xml?relation=polozky”,  který končil chybou 500: Interní chyba serveru.
 • V personalistice v nabídce pro pole Rodinný stav byla přidána volba “Registrovaný partner”.
 • U firem používající daňovou evidenci (typ organizace Podnikatelé – daňová evidence) byl z účetnictví vyřazen výstup Rozvaha a výkaz zisku a ztráty v XML.
 • Uživatel typu Pouze pro čtení nemohl bezprostředně po vypršení platnosti licence v klientské aplikaci vstoupit do firmy.
 • Drobné opravy textů na různých místech aplikace ve slovenské verzi.