Soupis aktiv a pasiv

Soupis aktiv a pasiv

Soupis aktiv a pasiv obsahuje seznam rozvahových účtů v přehledném rozdělení podle účtů a měsíců, naleznete ho v seznamu účetních výstupů modulu „Účetnictví“.

Tvorba soupisu aktiv a pasiv

Po kliknutí na volbu „Soupis aktiv a pasiv“ se otevře průvodce, ve kterém zvolíte parametry zobrazení soupisu.

Účetní období
Zvolte pomocí rozbalovacího seznamu.
Účty
Pomocí tlačítka "Výběr", můžete zadat účty, případně jejich rozsah, oddělené čárkou.

Pokud chcete doplnit další specifikace pokračujte tlačítkem , pokud si přejete průvodce dokončit, stiskněte tlačítko .

Zde můžete vybrat střediska, měny, činnosti, kterých se má soupis aktiv a pasiv týkat.

Vybraná střediska
Činnosti
Měny

Průvodce ukončíte stisknutím tlačítka .

Výběr typu „Seznam“

Při definici výběrové podmínky účetních výstupů je standardně použit "Seznam". Po stisku tlačítka je zobrazen dialog, kde v levé části seznamu jsou k dispozici všechny dostupné hodnoty. Dvojklikem nebo pomocí šipek přesouváte hodnoty do pravé části. Potvrzením tlačítka se dialog uzavře a hodnoty jsou přeneseny do náhledu podmínky. Výsledný filtr obsahuje záznamy, které splňují některou z podmínek seznamu. Tlačítky můžete přesunout všechny hodnoty z levé části do pravé a naopak.

Dialog pro tisk

Dialog pro tisk obsahuje následující prvky:

  • Jazyk reportu

  • Přístupné sestavy
Soupis aktiv a pasiv (obraty)
Soupis aktiv a pasiv (zůstatky)
  • Tisknout

Rozšířená verze tiskových sestav
Tisknout vodící čáry

Náhled

Tisk

PDF

Odeslat

Export do XLS

Podrobnější informace o tiscích naleznete na stránce nápovědy Tisky.