Zvláštní režim jednoho správního místa

DPH v režimu Mini One Stop Shop

Pokud vaše firma poskytuje telekomunikační služby, služby rozhlasového nebo televizního vysílání nebo elektronické služby (tzn. vybrané služby), musí být tyto služby zdaněny v členském státě příjemce služby. Zvláštní režim jednoho správního místa (tzv. Mini One Stop Shop) slouží k usnadnění plnění daňových povinností v případech, kdy jsou tyto služby poskytovány osobě nepovinné k dani. Znamená to, že se nemusíte registrovat v několika členských státech, ale můžete deklarovat a uhradit DPH splatnou v jiných členských státech přes Mini One Stop Shop.

Příklady jednotlivých služeb, kterých se zvláštní režim týká (celý seznam viz prováděcí nařízení Rady 282/2011 ve znění nařízení Rady 1042/2013)

:

 • elektronicky poskytnuté služby
  • webové stránky,
  • stahování aplikací, hudby, filmů, počítačových her,
  • přístup k online počítačovým hrám, antivirové programy,
  • elektronické knížky,
  • online aukce atd.
  • Poznámka: Ve všech případech musí jít o službu poskytnutou prostřednictvím datové nebo elektronické sítě, touto službou není online prodej zboží na fyzických nosičích (např. knih na CD/DVD).
 • telekomunikační služby
  • pevné a mobilní telefonní služby, videofonní služby,
  • telefonní služby poskytované přes internet,
  • fax, telegraf, dálnopis,
  • přístup na internet apod.
  • rozhlasové a televizní vysílání:
  • vysílání rozhlasových nebo televizních pořadů přes rozhlasovou nebo televizní síť,
  • živé vysílání rozhlasových nebo televizních pořadů na internetu (IP streaming) atd.

Počáteční nastavení

Než začnete vydávat doklady v režimu Mini One Stop Shop je potřeba pro správnou funkčnost provést několik počátečních nastavení:

 1. V nabídce „Firma" – "Nastavení“ na záložce "Legislativa" zaškrtněte příznak „Zvláštní režim jednoho správního místa“.
 2. V nabídce „Nástroje – Číselníky – Předpisy zaúčtování“ vytvořte nový předpis zaúčtování, který budete používat při vydávání faktur v režimu MOSS. Na tomto předpisu zaúčtování vyberte ze seznamu „Kód plnění pro DPH“„Zvláštní režim jednoho správního místa (Mini One Stop Shop)“.
 3. V nabídce „Peníze – Seznam bankovních účtů“ vyplňte pro bankovní účty, ze kterých budete daň odvádět, kódy „BIC“ a „IBAN“. Bez zadání těchto údajů není možné pro daný bankovní účet generovat daňové přiznání pro MOSS.

Tvorba vydané faktury

 1. V menu Prodej zvolte nabídku „Vydané faktury“, pomocí tlačítka „Nový“ otevřete nový formulář.
 2. Vyplňte všechny potřebné údaje v části „Typ faktury“.
 3. Vyberte odběratele. U odběratele musí být uveden stát, nesmí být označen jako plátce DPH.
 4. Do záložky „Specifikace zadejte předpis zaúčtování, u kterého je v poli „Kód plnění pro DPH uveden „Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS).
 5. V záložce „Účtování a řádek DPH“ je již načten stát sídla odběratele a řádek DPH „26“, sazby DPH jsou aktualizovány pro vybraný stát DPH.
 6. Fakturu uložte pomocí tlačítka „Uložit a zavřít“.

Daňové přiznání v MOSS

Zdaňovacím obdobím pro účely MOSS je kalendářní čtvrtletí (§ 110q ZDPH). Daňové přiznání se podává výhradně prostřednictvím daňového portálu. Daňové přiznání je uživatel povinen podat do 20 dnů po skončení zdaňovacího období, a to i v případě, že za příslušné zdaňovací období vybrané služby neposkytl (§ 110r odst. 1 ZDPH). Podává se tedy i tzv. „nulové přiznání“. Lhůty pro podání daňového přiznání tedy vychází na 20. duben, 20. červenec, 20. říjen a 20. leden, a to i v případě, že toto datum vychází na víkend či státní svátek.

Příslušný XML soubor vygenerujete v ABRA Flexi v nabídce „Účetnictví“ – „Účetní výstupy“ – „Daňové přiznání MOSS. Podrobný návod naleznete v nápovědě tohoto průvodce.