Průvodce číslováním balíků

Průvodce číslováním balíků

Předpoklady

Upozornění: Přiřazování čísel balíků, tisk štítků, předávacích protokolů a export údajů pro elektronickou výměnu dat stejně jako většina funkčnosti číselníku Formy dopravy je podmíněna zakoupením modulu Pošta a zasilatelství. Nápověda popisuje úplnou funkčnost se zakoupenými moduly.

Průvodce je připraven pro přepravce:

 • Česká pošta, s.p.
 • Geis Parcel CZ s.r.o.
 • PPL CZ s.r.o.

Nastavení před spuštěním průvodce:

 • V číselníku Formy dopravy vytvořit záznamy pro jednotlivé používané dopravce včetně nastavení parametrů vytváření balíků.
 • Na jednotlivých vydaných fakturách, v levém horní panelu, na záložce Doplněk je potřeba vyplnit:
  • Formu dopravy a správný počet balíků (pole pro počet balíků je dostupné jen při zvolení forem dopravy s vytvářením čísel balíků).
  • Formu úhrady a to především v případě dobírky.
 • Adresu příjemce, která se pro doručení použije jako první nastavená z těchto (v uvedeném pořadí):
  • Adresa určení (nastavit je jí možné u záznamu firmy v adresáři, na dokladu se jen volí)
  • Poštovní adresa (tj. rozdílná od adresy sídla či trvalého bydliště)
  • Adresu sídla
 • Geis Parcel CZ: Je-li odběratelem fyzická osoba, je potřeba vyplnit telefonní číslo. Bude použito první nalezené při hledání v pořadí:
  • Telefonní číslo kontaktní osoby uvedené na dokladu.
  • Telefonní číslo uvedené u odběratele v adresáři.
  • Mobilní číslo uvedené u odběratele v adresáři.

Spuštění průvodce

Průvodce je možné spustit pro jeden i více dokladů. V přehledu dokladů zvolíte pomocí zaškrtávátka doklady s dosud neodeslanými balíky (v případě jediného dokladu není potřeba zaškrtávat). Doporučujeme zvolit doklady odesílané stejným dopravcem. S vybranými doklady je potřeba v horní nástrojové liště kliknout na tlačítko Služby a zvolit položku Dopravci balíků – číslování, etikety, XML.

První krok: výběr akce

Po spuštění se otevře první krok s nabídkou akcí:

 • Tisk štítků na balíky
 • Export dat pro předání dopravci

Poznámka: Při odesílání Českou poštou volte jen Export informací, neboť Česká pošta nemá potisk etiket.

Po zvolení možnosti tisku štítků a stisknutí tlačítka Další > se otevře dialog výběru tiskové sestavy. V nabídce jsou:

 • PPL Etiketa (arch A4)
 • PPL Etiketa (jednotlivé, 102×126 mm) – některé tiskárny mohou odmítat vytisknout, neboť nebudou mít v podavači arch papíru uvedených rozměrů
 • Geis Etiketa (arch A4)
 • Geis Předávací protokol

Podle dopravce a potřeby vyberete odpovídající tiskovou sestavu a zvolíte tlačítko Tisk (nebo tlačítko Náhled, chcete-li se ujistit o správnosti výstupu). Potřebujete-li vytisknout jako etikety na balíky i předávací protokol, tak po vytištění prvé sestavy zvolíte sestavu druhou a vytisknete i ji. Po dokončení vytištění stisknete tlačítko Zrušit.

Zvolíte-li export informací o balících, dojde ke zpřístupnění následujících polí. V poli Forma dopravy zvolíte formu příslušnou pro zvolené doklady a v poli Cílový soubor vyberete složku a určíte název souboru (podle zvolené formy dopravy se název souboru nastavuje na očekávaný tvar). Po stisku tlačítka Další > dojde k exportu dat do vytvořeného souboru.

Poznámka: Při tisku či exportu jsou dokladu přidělena čísla balíků z odpovídající číselné řady a tato jim už následně zůstávají.

Etikety Geis Parcel CZ

Na etiketách balíků odesílaných prostřednictvím Geis Parcel CZ je uváděna i hmotnost balíku. Je-li jedna zásilka rozdělena do více balíků, je na každém balíku zásilky uváděna paušální hmotnost 1 kg, neboť rozdělení zboží mezi balíky stejně jako jejich skutečná hmotnost není aplikaci známa.

Druhý krok: dokončení

Na druhém kroku průvodce je dostupná pouze informace o dokončení zvolené akce. Můžete průvodce opustit pomocí tlačítka Dokončit nebo se pomocí tlačítka < Předchozí vrátit na první krok (např. po tisku štítků je potřeba provést ještě export informací o balících).

Předání datového souboru přepravci

Po exportu datového souboru z ABRA Flexi je potřeba jej předat příslušnému přepravci. Postup u jednotlivých přepravců liší a je popsán v částech kapitoly Formy dopravy: