PayPal

Internetový platební systém PayPal umožňuje převody peněz mezi účty, které jsou identifikovány e-mailovými adresami.


Nastavení typů dokladu

V Nastavení firmy, na záložce Moduly a její podzáložce Peníze zvolte typy dokladů pro načtené bankovní výpisy.


Nastavení účtu

  • V seznamu bankovních účtů, který naleznete v modulu Peníze, přidáte pomocí tlačítka bankovní účet. Tento účet můžete libovolně pojmenovat a zvolit jeho zkratku, poté nastavíte řadu pro výdej a pro příjem.
  • V záložce „Banka“ vyplníte do pole „Číslo účtu“ váš e-mail, který používáte při přihlašování do služby Paypal. V záložce „Účtování“ si můžete zvolit analytický účet, na který budete tyto platby účtovat. Pokud máte tento analytický účet vytvořen, napište ho do pole „Účet banky“, pokud tuto analytiku nevedete, založte si nový analytický účet v účtovém rozvrhu. Dále můžete vybrat středisko a měnu.
  • V záložce „Elektronická banka“ vyberte pomocí rozbalovacího seznamu formát „PayPal“ (tento formát nastaví jako příponu souboru csv) a zvolte cestu pro výpisy pomocí ikony . Položku „Kontrolovat duplicitu výpisů“ doporučujeme nastavit na hodnotu „Ignorovat již načtené položky“.
  • Záložky „Texty“, „Výběrové klíče“, „Správa“ atd. můžete vyplnit podle vašich potřeb jako u standardního bankovního účtu.


Načítání výpisů PayPal

Upozornění: Pro správný formát výpisů je nutné mít PayPal účet Business.

Stažení výpisu z PayPal provedeme v sekci "Aktivita" – rozevírací menu "Výpisy" – Export aktivity. V této sekci vytvoříme přehled Všechny transakce, potřebné časové období a formát CSV.

Pod tlačítkem Přizpůsobit pole přehledu vybereme položky:

  • Údaje o transakci – Daň z prodeje, Číslo faktury, Zůstatek
  • Údaje o kupujícím – Stav protistrany, Stav adresy, Kontaktní telefonní číslo
  • Údaje o přepravě – Výše poštovného a balného, Výše pojištění, Adresa – řádek 1, Adresa – řádek 2, Město, Stát/kraj, Poštovní směrovací číslo, Země
  • Informace o aukci – Aukční web, ID kupujícího, Adresa URL položky, Datum uzavření
  • Informace o košíku – Název položky, ID položky, 1. možnost: název, 1. možnost: hodnota, 2. možnost: název, 2. možnost: hodnota, ID úschovy, Vlastní číslo

Položku "Zahrnout informace o košíku jako řádkové položky do každé transakce" ponecháme odškrtnutou.

Načtení výpisů PayPal ze souboru se provádí v modulu Peníze v seznamu Banka pomocí tlačítka . Pro správné načtení výpisů je nutné mít u bankovního účtu nastaven formát elektronické banky, adresář, ze kterého se mají výpisy načítat, příponu souborů s výpisy a dokladové řady. Správný název importovaného souboru by měl vypadat takto: Download.email@email.cz.csv

Po stisknutí tlačítka se načtou všechny výpisy bankovních účtů, které doposud nebyly načteny. Po načtení položek se zobrazí dialog s informací, že načítání proběhlo úspěšně a kolik položek bylo do systému načteno. Aby nešel výpis načíst znovu, doplní se k uloženému souboru se za příponu .csv text ".nacteno". Pokud zkoušíte výpis načíst ve zkušebním provozu, stačí tento doplněk ".nacteno" smazat a výpis můžete znovu načíst do ostré verze.