Neuhrazené pohledávky/závazky po splatnosti

Neuhrazené pohledávky a závazky po splatnosti

Jedná se o neuhrazené pohledávky a závazky rozčleněné podle počtu dnů 30, 90 a 180 dnů po splatnosti.

Definice výběru

Neuhrazené pohledávky a závazky po splatnosti naleznete v modulu "Účetnictví" v seznamu "Účetní výstupy". Po kliknutí na vybranou položku se zobrazí Průvodce pohledávek/závazků po splatnosti, který vám umožní specifikaci výběru neuhrazených pohledávek a závazků.

Datum výpočtu
Požadované datum, ke kterému chcete sestavu vypočítat, můžete vyplnit ručně nebo vybrat pomocí tlačítka .
Vybrané moduly
Vyberte požadované moduly, kterých se mají neuhrazené pohledávky a závazky týkat.

Výběr typu „Seznam“

Při definici výběrové podmínky účetních výstupů je standardně použit "Seznam". Po stisku tlačítka je zobrazen dialog, kde v levé části seznamu jsou k dispozici všechny dostupné hodnoty. Dvojklikem nebo pomocí šipek přesouváte hodnoty do pravé části. Potvrzením tlačítka se dialog uzavře a hodnoty jsou přeneseny do náhledu podmínky. Výsledný filtr obsahuje záznamy, které splňují některou z podmínek seznamu. Tlačítky můžete přesunout všechny hodnoty z levé části do pravé a naopak.

Doplňte další specifikace po stisknutí tlačítka .

Zvolte potřebná rozmezí splatností ve dnech

Tisk

Dialog pro tisk obsahuje následující prvky:

  • Jazyk reportu

  • Přístupné sestavy
Neuhrazené pohledávky/závazky po splatnosti
Neuhrazené pohledávky/závazky po splatnosti (dle firmy)
Neuhrazené pohledávky/závazky dle splatnosti
  • Tisknout

Rozšířená verze tiskových sestav
Tisknout vodící čáry

Náhled

Tisk

Pdf

Odeslat

Export do XLS

Podrobnější informace o tiscích naleznete na stránce nápovědy Tisky.