Uživatelské mailové šablony

Uživatelské mailové šablony

Nástroje – Uživatelské mailové šablony

Formulář obsahuje seznam všech emailových šablon, které můžete připojovat k Typům dokladů (nebo Aktualizaci mezd) a při odesílání se doklad pošle s textem vybrané šablony. Evidence je dostupná pouze pro licenci Premium. Pokud nevyberete žádnou šablonu, použije se výchozí text.

Při vytváření šablony, v horní části vyplníte Zkratku a Název šablony. Název je možné vyplnit ve více jazycích. Následně v kartách níže:

 • V kartě Šablona vyplníte požadovaný text šablony.
 • V kartě Použití vyberte, pro které Typy dokladů (či Aktualizaci mezd) chcete danou šablonu použít.
 • V kartě Texty si můžete v políčku Popis šablonu nějak blíže specifikovat (interně). Například pro lepší přehlednost či komunikaci s týmem. Dále je dostupné políčko Poznámka.
 • V kartě Nastavení si navolte Odesílatele a Předmět emailu. Zde vyplněný Odesílatel se použije prioritně (má větší váhu než Odesílatel z Nastavení SMTP serveru).

Přiřazení šablony k Typu dokladu

Pro přiřazení konkrétní šablony k nějakému typu dokladu přejděte do příslušné nabídky Typu dokladu. Tedy pokud vytvoříte šablonu například pro Faktury vydané, přejděte do Prodej – Typy dokladů – Typy vydaných faktur, zde na Změně záznamu konkrétního typu v sekci Texty na doklad zvolte šablonu.

Příklad šablony a Freemarker proměnné

Využívá se šablonovací systém FreeMarker.
Před uložením šablony program zkontroluje, zda šablona neobsahuje nepovolené výrazy.

V šablonách je možné použít následující proměnné:

 • ${application} – Název aplikace, tedy "ABRA Flexi"
 • ${user} – Objekt uživatele, se kterým můžeme dále pracovat
 • ${company} – Nastavení firmy
 • ${uzivatelJmeno} – Vaše křestní jméno
 • ${uzivatelPrijmeni} – Vaše příjmení
 • ${titulJmenoPrijmeni} – Vaše celé jméno, včetně dosažených titulů
 • ${nazevFirmy} – Název firmy
 • ${object} – Obecný přístup na předávaný objekt
 • ${doklad} – Doklad určený k odeslání

Příklad použití proměnných v šabloně

Dobrý den, zasílám Vám doklad ${doklad}, jehož kód je ${doklad.kod}.
Jmenuji se ${uzivatelJmeno} ${uzivatelPrijmeni}, včetně mého titulu ${titulJmenoPrijmeni}, pracuji pro ${nazevFirmy}.
Mé telefonní číslo je ${user.mobil}, DIČ firmy je ${company.dic}.

Tento text se použije v poli Šablona. Stejně tak se tyto proměnné dají použít v poli Předmět.