Soupis nákladů a výnosů

Soupis nákladů a výnosů

Soupis nákladů a výnosů obsahuje seznam výsledovkových účtů v přehledném rozdělení podle účtů a měsíců, naleznete ho v seznamu účetních výstupů modulu Účetnictví.

Tvorba soupisu nákladů a výnosů

Po kliknutí na volbu „Soupis nákladů a výnosů“ se otevře průvodce, ve kterém zvolíte parametry zobrazení soupisu.

Účetní období
Zvolte pomocí rozbalovacího seznamu.
Účty
Daňové i nedaňové/Jen daňové/Jen nedaňové
Pomocí tlačítka "Výběr", můžete zadat účty, případně jejich rozsah, oddělené čárkou.

Pokud chcete doplnit další specifikace pokračujte tlačítkem , pokud si přejete průvodce dokončit, stiskněte tlačítko .

Zde můžete vybrat střediska, měny, činnosti, kterých se má soupis aktiv a pasiv týkat.

Vybraná střediska
Činnosti
Měny

Průvodce ukončíte stisknutím tlačítka .

Výběr typu „Seznam“

Při definici výběrové podmínky účetních výstupů je standardně použit "Seznam". Po stisku tlačítka je zobrazen dialog, kde v levé části seznamu jsou k dispozici všechny dostupné hodnoty. Dvojklikem nebo pomocí šipek přesouváte hodnoty do pravé části. Potvrzením tlačítka se dialog uzavře a hodnoty jsou přeneseny do náhledu podmínky. Výsledný filtr obsahuje záznamy, které splňují některou z podmínek seznamu. Tlačítky můžete přesunout všechny hodnoty z levé části do pravé a naopak.

Dialog pro tisk

Dialog pro tisk obsahuje následující prvky:

  • Jazyk reportu

  • Přístupné sestavy
Soupis nákladů a výnosů (obraty)
Soupis nákladů a výnosů (zůstatky)
  • Tisknout

Rozšířená verze tiskových sestav
Tisknout vodící čáry

Náhled

Tisk

Pdf

Odeslat

Export do XLS

Podrobnější informace o tiscích naleznete na stránce nápovědy Tisky.