Licence

Licence

Platná licence je nezbytná pro plnohodnotné používání ABRA FlexiBee. Licenci a nakládání s licenčním souborem se věnují následující kapitoly nápovědy:

Aktivace aplikace
Nahrání licenčního souboru při prvním spuštění aplikace.
Můj FlexiBee
Informace o licenci na webovém serveru FlexiBee.
Licence aplikace
Zobrazení detailních informací o aktuální licenci aplikace.
Import licence
Import nového nebo aktualizovaného licenčního souboru.

Časová platnost licence

V případě pronájmu aplikace ABRA FlexiBee je v licenci určeno období, po které je možné aplikaci používat. Po uplynutí platnosti licence je možné po určitou dobu aplikaci plnohodnotně používat, což poskytuje čas pro dodatečné prodloužení platnosti. Nedojde-li k úhradě pronájmu, je uživatel nejprve při přihlášení do aplikace na chybějící úhradu upozorňován. Po uplynutí dalšího období je uživatel varován na blížící se zablokování aplikace, což je mu během běhu aplikace připomínáno. Při vytrvalém používání aplikace po platnosti dojde k přepnutí do režimu umožňující pouze čtení dat a nutnost úhrady pronájmu je opakovaně připomínána. Jako poslední krok je aplikace plně zablokována s výjimkou funkce nahrání licence.

Při zakoupení aplikace ABRA FlexiBee je její používání časově neomezené. Po dobu předplacení roční podpory je možné aplikaci aktualizovat na nejnovější verze, po skončení roční podpory nejsou aktualizace k dispozici.