Účetnictví

Účetnictví

Modul zahrnuje evidenci interních účetních dokladů, ostatních pohledávek a závazků a lze v něm vytvářet standardní účetní výstupy včetně účetních výkazů. Slouží také k zavedení účtového rozvrhu umožňujícího přidávat analytické účty a k uzavírání a převodu účetního období.