Adresář pro vývojářské přizpůsobení

Pro některé účely mohou programátoři přizpůsobit nastavení systému. K tomu je nutné nastavit:

  1. Je potřeba upravit flexibee-server.xml (kde jej najít?) a přidat tam
    <entry key="developerDirectory">/devel/</entry>

    Místo /devel/ dejte adresář, kde budou data pro modifikaci (např. C:ProjektyFlexiBee).

  2. Restartovat ABRA Flexi
  3. V daném adresáři je potřeba vytvořit adresář „default“ (tzv. výchozí instance – jiná hodnota má smysl pouze v cloudovém provozu) a v něm adresář s identifikátorem firmy (ten je stejný jako přes webové rozhraní). Případně je možné použít speciální identifikátor „!all“ (bez uvozovek).