XPath

Pro zjednoduššení práce z příkazové řádky či jiných systémů, je možné na výstupní XML aplikovat výraz XPath. Lze tak snadno získat jen podmnožinu výstupních dat.

XPath výraz lze použít pouze v kombinaci s XML a je aplikován až na vytvořenou XML strukturu. Je tedy nejdříve aplikován filtr, stránkování a úroveň detailu a pak až je aplikován výraz XPath.

Ukázky:

/c/demo/adresar.xml?detail=full&xpath=//winstrom/adresar/email/text()

Základy jazyka XPath…