Hotovostní úhrada

Fakturu vydanou nebo přijatou lze přes XML hotovostně uhradit následujícím způsobem:

<winstrom version="1.0">
 <faktura-vydana> <!-- uhrazovaný doklad; může být i "faktura-prijata" -->
  <id>code:FAKTURA1</id>
  <!-- lze normálně uvést další vlastnosti dokladu jako při běžném importu -->

  <hotovostni-uhrada>
   <uhrazujiciDokl>code:UHRADA1</uhrazujiciDokl> <!-- nepovinné -->
   <pokladna>code:POKLADNA KČ</pokladna>
   <!-- nepovinné, pokud je vyplněné a je true, použije se kurz platný k datu úhrady, jinak se použije kurz převzatý z uhrazované faktury -->
   <kurzKDatuUhrady>true/false</kurzKDatuUhrady>
   <typDokl>code:STANDARD</typDokl> <!-- typ vytvářeného pokladního dokladu -->
   <castka>1000</castka>
   <datumUhrady>2011-01-01</datumUhrady>
  </hotovostni-uhrada>
 </faktura-vydana>
</winstrom>

Lze uvést ID uhrazujícího pokladního dokladu (tag <uhrazujiciDokl>) podle obvyklých pravidel a funguje následovně:

 1. Nová úhrada: Pokud uvedeno není, vždy se vytvoří nový pokladní doklad, takže pokud naimportujete XML dvakrát, vytvoří se dvě úhrady. Pokud je uvedeno a doklad s daným ID neexistuje, založí se.
 2. Aktualizace: Pokud existuje, musí uhrazovat danou fakturu (jinak jde o chybu) a znamená to, že se má úhrada pouze zaktualizovat dostupnou částkou na uhrazujícím dokladě. Ostatní parametry úhrady se ignorují.

V tagu <hotovostni-uhrada> lze uvést ještě dokladovou řadu pro vytvářený pokladní doklad. Není to povinné a standardně se bere z vybraného typu dokladu, případně z vybrané pokladny.

 <rada>code:POKLADNA+</rada>