Obch.partneři-nabídka

Obch.partneři – nabídka

Modul slouží k evidenci všech potřebných údajů o odběratelích a dodavatelích vaší firmy tak, jak je to popsáno v postranní navigaci u modulu "Obch.partneři"
V této nabídce je dostupná volba:

Adresy firem
Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Obch.partneři-postranní navigace" v odstavci "Adresy firem"
Skupiny firem
Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Obch.partneři-pracovní plocha-pod čarou" v odstavci "Skupiny firem"
Kontakty
Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Obch.partneři-postranní navigace" v odstavci "Kontakty"
Události
Bližší informace se dočtete v kapitole "Ovládání programu" pod názvem "Postranní navigace a pracovní plocha" ve volbě "Obch.partneři-postranní navigace" v odstavci "Události"
Evidence smluv
Bližší informace se dočtete v kapitole "Evidence smluv".