Zboží

Zboží

Modul je určen pro evidenci skladového hospodářství, obsahuje seznam ceníkových (skladových i neskladových) položek materiálu, zboží, výrobků a služeb. Kromě nich zde evidujete skladové karty, sklady, skladové pohyby. V modulu můžete také nastavit podklady pro cenovou politiku.