Stavy účtů

Přes REST API (i webové rozhraní) lze získat Stavy účtů.

Chceme-li získat Stavy účtů pro účetní období platné k aktuálnímu datu, použijeme URL .../c/{firma}/stav-uctu[.xml]. Lze samozřejmě použít i úroveň detailu a filtraci.

Pokud potřebujeme stavu pro jiné než aktuální účetní období je nutné do URL doplnit parametr ucetniObdobi. Hodnotou tohoto parametru je zkratka požadovaného účetního období. Výsledné URL tedy bude vypadat například .../c/{firma}/stav-uctu[.xml]?ucetniObdobi=2016.

Další možností, jak získat stavy účtů pro jiné než aktuální účetní období, je doplnit parametr idUcetniObdobi. Tento parametr umožňuje využití identifikátorů účetního období. Pokud je tento parametr použit, má přednost před parametrem ucetniObdobi.

/c/{firma}/stav-uctu[.xml] Stavy účtů pro aktuální účetní obdobi
/c/{firma}/stav-uctu[.xml]?idUcetniObdobi=3 Stavy účtů pro účetní období s ID 3
/c/{firma}/stav-uctu[.xml]?idUcetniObdobi=code:2016 Stavy účtů pro účetní období se zkratkou 2016
/c/{firma}/stav-uctu[.xml]?ucetniObdobi=2016 Stavy účtů pro účetní období se zkratkou 2016