XSLT transformace

Aby ekonomický systém FlexiBee dokázal načítat a exportovat i další XML formáty, než jen nativní, je možné použít uživatelské a integrované XSLT transformace.

XSLT lze použít pouze v kombinaci s XML. Při importu se na XML uvedené v body REST-API požadavku nejdříve aplikuje XSLT transformace a výsledné XML je importováno do FlexiBee. V případě exportu je nejdříve aplikován filtr, stránkování a úroveň detailu a na výsledné XML je aplikována XSLT transformace.

XSLT lze aplikovat při importu / exportu parametrem format.

Ukázka použití uživatelské XSLT transformace v REST-API volání:

/c/demo/faktura-vydana.xml?format=code:xyz

Ukázka použití integrované XSLT transformace v REST-API volání:

/c/demo/faktura-vydana.xml?format=awis-items

Základy jazyka XSLT…