XSLT

Aby ekonomický systém FlexiBee dokázal načítat i další XML formáty, než jen nativní, je možné použít integrované XSLT transformace.

XSLT lze použít pouze v kombinaci s XML a je aplikován až na vytvořenou XML strukturu. Je tedy nejdříve aplikován filtr, stránkování a úroveň detailu a pak až je aplikován výraz XSLT.

XSLT lze aplikovat při importu / exportu parametrem format.

Ukázky:

/c/demo/faktura-vydana.xml?format=awis-items

Základy jazyka XSLT…