Obsah nápovědy

Obsah nápovědy

První spuštění

Ovládání programu

Nápověda

Firma

Nastavení základních parametrů

Založení nového účetního období

Nástroje

Základní seznamy – číselníky

Obchodní partneři

Doklady

Zboží

Prodej

Nákup

Peníze

Majetek modul

Zaměstnanci

Účetnictví

Přehledy

Export, import

Externí zařízení